Τα νέα μας

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ ΣΚΑΦΩΝ

Σύμφωνα με τον Ν. 3842/2010 και την ΠΟΛ. 1135/04-10-2010 προβλέπεται η κατάθεση της άδειας εκτέλεσης πλόων στήν κατά τόπους Λιμενική αρχή έτσι ώστε η ετήσια αντικειμενική δαπάνη σε περίπτωση ακινησίας, να περιορίζεται κατά τόσα δωδέκατα όσοι και οι μήνες ακινησίας του σκάφους.

Την Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση (pdf) – Υπόδειγμα 3 που απαιτείται μπορείτε να την κατεβάσετε πατώντας ΕΔΩ

ΠΡΟΣΟΧΗ. Προβλέπεται μία και μόνο βεβαίωση ακινησίας ανά έτος όπου θα αναγράφονται οι μήνες ακινησίας του σκάφους.

13-10-2011 13:11:52