ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018-9

 

                                                                   

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - 2018/9

 

1ο ΖΕΥΓΑΡΙ: ΣΚΑΦΟΣ/ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ      + ΠΛΗΡΩΜΑ ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ

2ο ΖΕΥΓΑΡΙ: ΣΚΑΦΟΣ/ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: ΓΙΑΒΡΙΔΗΣ            + ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΜΑΝΗΣ

3ο ΖΕΥΓΑΡΙ: ΣΚΑΦΟΣ/ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗΣ     + ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

4ο ΖΕΥΓΑΡΙ: ΣΚΑΦΟΣ/ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ Μ+ ΠΛΗΡΩΜΑ ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ Μ.

 

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ - 2019

1ο ΖΕΥΓΑΡΙ: ΣΚΑΦΟΣ/ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: ΑΓΑΠΑΚΗΣ                    + ΠΛΗΡΩΜΑ ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ Σ.

2ο ΖΕΥΓΑΡΙ: ΣΚΑΦΟΣ/ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: ΧΑΛΑΡΗΣ                      + ΠΛΗΡΩΜΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

3ο ΖΕΥΓΑΡΙ: ΣΚΑΦΟΣ/ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ Κ. + ΠΛΗΡΩΜΑ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

4ο ΖΕΥΓΑΡΙ: ΣΚΑΦΟΣ/ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ               + ΠΛΗΡΩΜΑ ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ

 

 

ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ - 2019

 

1ο ΖΕΥΓΑΡΙ: ΣΚΑΦΟΣ/ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗΣ              + ΠΛΗΡΩΜΑ ΧΑΛΑΡΗΣ

2ο ΖΕΥΓΑΡΙ: ΣΚΑΦΟΣ/ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ               + ΠΛΗΡΩΜΑ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ

3ο ΖΕΥΓΑΡΙ: ΣΚΑΦΟΣ/ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ Μ. + ΠΛΗΡΩΜΑ ΛΥΡΑΝΤΖΑΚΗΣ

4ο ΖΕΥΓΑΡΙ: ΣΚΑΦΟΣ/ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΥ                   + ΠΛΗΡΩΜΑ ΓΙΑΒΡΙΔΗΣ

 

 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - 2019

 

1ο ΖΕΥΓΑΡΙ: ΣΚΑΦΟΣ/ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ              + ΠΛΗΡΩΜΑ ΧΑΛΑΡΗΣ

2ο ΖΕΥΓΑΡΙ: ΣΚΑΦΟΣ/ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ          + ΠΛΗΡΩΜΑ ΠΑΠΑΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ Κ.

3ο ΖΕΥΓΑΡΙ: ΣΚΑΦΟΣ/ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ   . + ΠΛΗΡΩΜΑ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ

4ο ΖΕΥΓΑΡΙ: ΣΚΑΦΟΣ/ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: ΧΑΛΑΡΗΣ                    + ΠΛΗΡΩΜΑ ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗΣ

.

.

 

.