ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017

 

                                                                   

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - 2017

 

1ο ΖΕΥΓΑΡΙ: ΣΚΑΦΟΣ/ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΣΤ. + ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΓΑΠΑΚΗΣ

2ο ΖΕΥΓΑΡΙ: ΣΚΑΦΟΣ/ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗΣ   . + ΠΛΗΡΩΜΑ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ

 

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ - 2017

 

1ο ΖΕΥΓΑΡΙ: ΣΚΑΦΟΣ/ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ          + ΠΛΗΡΩΜΑ ΓΑΙΤΑΝΟΣ

2ο ΖΕΥΓΑΡΙ: ΣΚΑΦΟΣ/ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΜΑΝ. + ΠΛΗΡΩΜΑ ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ

 

ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ - 2017

 

1ο ΖΕΥΓΑΡΙ: ΣΚΑΦΟΣ/ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΥ    + ΠΛΗΡΩΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

2ο ΖΕΥΓΑΡΙ: ΣΚΑΦΟΣ/ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗΣ + ΠΛΗΡΩΜΑ ΧΑΛΑΡΗΣ

 

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - 2017

 

1ο ΖΕΥΓΑΡΙ: ΣΚΑΦΟΣ/ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ                 + ΠΛΗΡΩΜΑ ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ

2ο ΖΕΥΓΑΡΙ: ΣΚΑΦΟΣ/ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΚΩΣ. + ΠΛΗΡΩΜΑ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - 2017

 

1ο ΖΕΥΓΑΡΙ: ΣΚΑΦΟΣ/ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ         + ΠΛΗΡΩΜΑ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ

2ο ΖΕΥΓΑΡΙ: ΣΚΑΦΟΣ/ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΜΑΝ. + ΠΛΗΡΩΜΑ ΛΥΡΑΤΖΑΚΗΣ

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - 2017

 

1ο ΖΕΥΓΑΡΙ: ΣΚΑΦΟΣ/ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ   + ΠΛΗΡΩΜΑ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ

2ο ΖΕΥΓΑΡΙ: ΣΚΑΦΟΣ/ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: ΑΣΜΑΝΗΣ        + ΠΛΗΡΩΜΑ ΓΙΑΒΡΙΔΗΣ

 

.