Τα νέα μας

ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ ΣΚΑΦΩΝ

Οι Λιμενικές Αρχές, που εκδίδουν τη βεβαίωση ακινησίας, θα παραλαμβάνουν σχετικό παραστατικό κατάθεσης υπέρ του ΕΛΟΑΝ σε τραπεζικό λογαριασμό

Τέλος ακινησίας από 10 έως 100 ευρώ το χρόνο θα κληθούν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι που αποφάσισαν να «δέσουν» τα σκάφη αναψυχής για να αποφύγουν τα αυξημένα έως 200% τεκμήρια διαβίωσης.

Με κοινή απόφαση που υπογράφουν ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Π. Οικονόμου, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Δ. Αβραμόπουλος και ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Μ. Όθωνας καθορίζεται ανταποδοτικό τέλος επί της βεβαίωσης ακινησίας ιδιωτικών σκαφών αναψυχής που χορηγούν οι Λιμενικές Αρχές, προς ενίσχυση των πόρων του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας Ναυτικού (ΕΛΟΑΝ), ως εξής:

Δέκα ευρώ για σκάφη μήκους έως 7 μέτρων.
Είκοσι ευρώ για σκάφη πάνω από 7 και έως 15 μέτρων.
Σαράντα ευρώ για πάνω από 15 και έως 25 μέτρα.
Εκατό ευρώ για σκάφη πάνω από 25 μέτρα.
Για την απόδειξη καταβολής του προβλεπόμενου ανά κατηγορία σκάφους χρηματικού ποσού, οι Λιμενικές Αρχές που εκδίδουν τη βεβαίωση ακινησίας, θα παραλαμβάνουν σχετικό παραστατικό κατάθεσης υπέρ του ΕΛΟΑΝ σε τραπεζικό λογαριασμό ή σε συγκεκριμένο Κωδικό σε δημόσιο ταμείο. Εναλλακτικά, οι Λιμενικές Αρχές θα εισπράττουν το ανάλογο χρηματικό ποσό από τον ενδιαφερόμενο και θα εκδίδουν απόδειξη είσπραξης υπέρ ΕΛΟΑΝ.

Κάθε Λιμενική Αρχή θα τηρεί βιβλίο εσόδων υπέρ ΕΛΟΑΝ και θα υποβάλει σχετική μηνιαία αναφορά στη Διεύθυνση Χρηματικού Ελέγχου Δαπανών και Ασφάλισης Προσωπικού του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

14-03-2012 08:59:19